Afwijkende kaakstand

Vragen?
Bel of maak direct een afspraak

Orthognathe Chirurgie

Bij sommige patiënten is de groei van één kaak of beide kaken (boven- en/of onderkaak) afwijkend. Een afwijkende kaakstand heeft invloed op het kauwvermogen, de spraakfunctie en het uiterlijk.

Daarmee is een juiste kaakstand voor het sociale leven en het geestelijk welbevinden van een patiënt van groot belang.

Wanneer de diagnose op een jonge leeftijd wordt gesteld, is een kleine groeiafwijking door orthodontie veelal nog te corrigeren. Is er sprake van een grotere afwijking of is de groei reeds voorbij, dan kan een patiënt geholpen worden middels een gecombineerde orthodontische en kaakchirurgische behandeling. De kaak wordt dan middels een chirurgische ingreep in de juiste stand gebracht.

De orthodontische behandeling zorgt ervoor dat de tanden na de verplaatsing van de kaak of kaken zodanig op elkaar komen te staan dat een optimaal esthetisch en functioneel resultaat wordt bereikt.

Brede expertise

MKA klinieken is gespecialiseerd in diverse behandelingen en onderzoeken op het gebied van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel