Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Zorg, tarieven en betaling

Snel een afspraak? Bij ons wordt u altijd snel geholpen!

Verzekerde zorg - basisverzekering

Kaakchirurgische ingrepen vallen over het algemeen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2023 bedraagt het verplicht eigen risico €385. Het is mogelijk dat uw eigen risico hoger is, omdat u hier bij het afsluiten van uw verzekering zelf voor heeft gekozen. MKA Klinieken Nederland heeft  met alle zorgverzekeraars* een zorgcontract. 

*VGZ verzekerde patiënten met een basisverzekering kunnen wij helaas dit jaar niet meer behandelen in onze vestigingen. In 2024 kunnen wij u wel een afspraak geven. VGZ verzekerde patiënten met restitutie polissen kunnen wij nog wel behandelen dit jaar.

Machtiging

Voor sommige behandelingen heeft u, voordat u de behandeling ondergaat, toestemming (een machtiging) nodig van uw zorgverzekeraar. Pas dan krijgt u de kosten vergoed. MKA Klinieken Nederland vraagt deze machtiging voor u aan.

Onverzekerde zorg

MKA Klinieken Nederland levert ook onverzekerde zorg. Met onverzekerde zorg bedoelen wij behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Voorbeelden zijn onverzekerde implantologie en esthetische aangezichtschirurgie, zoals bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of botox behandeling. Als u zo'n behandeling wilt/nodig heeft, dan krijgt u vooraf een begroting van de geschatte kosten. Deze zorg betaalt u volledig zelf. U kunt proberen om een deel van deze kosten via uw aanvullende verzekering terug te vorderen bij uw zorgverzekeraar. De informatie met betrekking tot de eigen bijdrage is dus niet van toepassing op deze onverzekerde zorg. De behandeling wordt ingepland nadat u akkoord heeft gegeven op de begroting. 

Facturatie

Om ons te kunnen concentreren op het leveren van de best mogelijke zorg, hebben wij de administratieve afhandeling van rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een factoringbureau en zal, onder onze verantwoordelijkheid, zorgdragen voor het versturen en innen van onze rekeningen.

In de meeste situaties zal Infomedics de rekening, of een gedeelte van de rekening, direct incasseren bij uw zorgverzekeraar. Het gedeelte dat u vergoed krijgt vanuit uw verzekering wordt door uw zorgverzekeraar aan Infomedics betaald. Uw zorgverzekeraar zal wel het wettelijk verplichte eigen risico aan u doorbelasten. 

Eigen bijdrage voor verzekerde zorg

Afhankelijk van uw zorgpolis moet u bij zorgverleners, met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, een eigen bijdrage betalen. MKA Klinieken Nederland heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, zijn wij van mening dat u als patiënt niet de dupe hoeft te worden van de kosten van het niet vergoede deel en kunnen u daarom korting op uw behandeling (rekening) geven. Let op: de eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het eigen risico zult u altijd, ongeacht waar u behandeld bent, zelf moeten betalen. 

Hoe ontvang ik korting? 

 • U heeft van Infomedics namens MKA Klinieken Nederland een rekening ontvangen.
 • Dien de rekening direct in bij uw zorgverzekeraar.
 • U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de rekening (afhankelijk van uw polis tussen 65%-100%).
 • Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden (vrijwillig) eigen risico vult u zelf aan.
 • Maak de uitkering direct over naar Infomedics. Dus het bedrag dat u vergoed heeft gekregen van uw zorgverzekeraar + ingehouden eigen risico. 
 • Stuur de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar naar ons toe: MKA Klinieken Nederland, Nieuwe Vaart 1, 3451 AH Vleuten. U kunt ook een scan/foto maken van de specificatie en mailen naar finance@mkaklinieken.nl.
 • Het niet vergoedde deel van de zorgverzekeraar wordt na ontvangst van de afrekenspecificatie door ons geverifieerd en kwijtgescholden/gestopt. 

Vragen?

 • Vergoedingen: neem contact op met uw zorgverzekeraar. Ook als u twijfelt of uw behandeling verzekerde zorg of onverzekerde zorg is.
 • Begrotingen: stuur een email met uw vraag naar utrecht@mkaklinieken.nl of denhaag@mkaklinieken.nl.
 • Facturen: neem contact op met Infomedics via 036-2031900.
 • Overige vragen: neem contact op met onze financiële afdeling via
  088 - 65 25 588.
Klik op Tarieven 2023 om alle tarieven te bekijken
Behandelingen

Wij zijn gespecialiseerd in diverse behandelingen en onderzoeken op het gebied van mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Korte wachttijden

Wij hanteren zeer korte wachttijden voor een consult, diagnose of behandeling binnen één van onze klinieken.

100% vergoed

MKA Klinieken Nederland levert hoofdzakelijk verzekerde zorg welke vergoed is vanuit uw basis zorgverzekering.